headerLogoMobile

Trädvård

Trädvård

Svea Stadsmiljö - Trädvård

Trädfällarlagets avdelning för trädvård och beskärning består av erfarna arborister som med avancerad teknik och precision gärna tar hand om  era träd framöver.

Trädvård/Trädbeskärning

Vad är en arborist?

Om du tar din hund eller katt till en läkare för en viss åkomma, vill du vara säker på att den som behandlar ditt älskade husdjur vet vad de gör. Diplom från en skola för veterinärer ger en sådan försäkring. Detsamma gäller för en “trädläkare.” En certifierad arborist är en yrkesman som har utbildning i träds biologi, anatomi, funktion och livsmiljö. Vi vet hur träd fungerar och hur sjukdomar drabbar träd, och hur ett träds immunförsvar fungerar.

En av de viktigaste uppgifterna som arborist

Att diagnostisera och behandla sjukdomar och bakterier som kan infektera och döda träd och andra växter. Därför har de flesta arborister en certifiering inom sitt område och utbildning för att hjälpa dem att identifiera, diagnostisera och behandla sjukdomar som skulle kunna förstöra skog och landskap.

Arborister utför även kosmetiskt underhåll

Vår inställning är att beskära varsamt. Hårda ingrepp förstör trädets hälsa. Efter en beskärning bör trädet ha så mycket som möjligt av sin naturliga form intakt. Med vår beskärningsmetod siktar vi på att behålla våra träd vackra, friska och säkra.

Ett träds struktur kan vara en fråga om liv och död för människor som bor i närheten. Svaga, sjuka träd eller torra grenar kan spricka och falla på bilar, hus eller människor under dem. Trots alla de behandlingar som finns tillgängliga kan inte alla träd räddas. Det är inte förrän ett träd skriker efter uppmärksamhet som de flesta människor märker att det är ett problem.

Våra arboristtjänster:

Trädvård:

 • Beskärning
 • Rötsondering
 • Trädundersökning
 • Trädvårdsplan
 • Inventering
 • Rotkontroll/Rotbeskärning
 • Konsultering
 • Gödslingsplan/Hälsokur
 • Markförbättring
 • Återplantering

Standard trädvårdsbeskärning

Är en förbyggande beskärning som innebär att döda, skadade, korsande, och för trädet olämpligt växande grenar avlägsnas. Denna form av beskärning hjälper trädet i dess framtida utveckling samt gör trädet säkrare och vackrare.

Reducering från föremål

Innebär att vi klättrar längst ut på en gren och reducerar den från exempelvis tak, fasad, ledning, vägskylt eller belysning.

Trädruin

Är ett alternativ till att fälla gamla kulturhistoriska träd eller träd som kan ge ökad biologisk mångfald i ett trädbestånd. Vi säkerställer kronan genom att avlasta trädets grenstruktur.

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnadsbeskärning är en av de viktigaste förebyggande beskärningsmetoderna. Uppbyggnadsbeskärning sker efter att trädet är ordentligt etablerat. Syftet är att ge trädet ökade möjligheter att utvecklas, utifrån trädets naturliga kronform, och dessutom ge trädet en från början rätt formad grenstruktur som stärker trädet inför framtiden.

Säkerhetsbeskärning

Säkerhetsbeskärning innebär att döda grenar över 2 cm i diameter avlägsnas. Dessa beskärningar utförs oftast i trafikerade områden, tex vid gångbanor, lekplatser, vägar, motionsslingor, där människor befinner sig.

Kronstabilisering

Innebär att två eller flera delar av trädets krona förankras i varandra med ett speciellt dynamisk rep, särskilt anpassat för kronstabilisering i syfte att ge stöd och därigenom göra kronan stabilare. Används för träd som av naturen har utvecklat strukturella svagheter, tex dubbla stammar med invuxen bark, spetsiga grenvinklar, stamfraktur, gren– och stamröta.

Kronlyft

Trädets krona höjs genom att ansa lägre grenar. Detta görs för att släppa in mer ljus, höja trädkronan över gångbanor eller vägar. Ibland måste det göras intill vägar så att lastbilar eller brandkår lättare ska komma förbi utan att skada värdefull utrustning på taket. Kronlyft kan också användas för att förbättra utsikten eller släppa in mer ljus i trädgården.

Kronurglesning

Kronurglesning används för att förminska vindfång på träd med tätt växande krona. En tätt växande krona kan orsaka stambrott, grenbrott eller rotvält vid extrema väderförhållanden. Metoden kan också användas vid behov av mer ljusinsläpp i trädkronan eller trädgården.

Trädbesiktning/Inventering/Trädvårdsplan

Vi granskar barken efter tecken på röta eller skada. Sedan söker vi av grenar och stam efter vedförändringar. Ibland gräver vi fram rotsystem med en så kallad Airspade för att undersöka struktur, skador eller hur röta orsakad av  svampangrepp har utvecklats. Vi använder en Airspade för att gräva med då dessa verktyg inte skadar rotsystemet eller andra känsliga föremål i marken såsom ledningar och rör. De flesta arborister använder kikare för att inspektera de övre grenarna i ett träd eller klättrar upp i kronan med klättersele för en närmare analys. Om vi upptäcker sjukdom, bakterier, svampar, eller skadeinsekter utför vi ett strukturprov med en resistograph för att bättre kunna avgöra vilken åtgärd som bör utföras.

Hur besiktar man ett träd?

Det är inte bara insekter och skadesvampar man bör beakta utan även andra faktorer kan påverka ett träds säkerhet. Till exempel grenar som gnider mot varandra kan orsaka grenröta och eventuellt grenbrott, felaktiga beskärningsmetoder leder till stamröta/grenröta. Det finns också naturliga defekter i trädets struktur att tänka på. En tätt växande krona kan orsaka grenbrott, stambrott eller rotvälta vid extrema väderförhållanden. En tätt växande krona orsakar dåligt ljusinsläpp som gör att grenar stängs av från trädet och ramlar ner till marken, ruttnar och blir näring till trädet.

Arborister använder matematik för att analysera ett träds struktur innan man beslutar vilka åtgärd som bör utföras. Vi använder ekvationer för att avgöra om trädets stuktur är bra eller inte. En metod är att mäta trädets omkrets; ex kan vi räkna ut ett träds höjd utan att klättra i det. Vissa arborister använder dataprogram för att beräkna krafter och vikter i ett träd. Om vi misstänker att det finns röta tar vi ett resistografprov för att kontrollera hur mycket röta som finns i trädet. Mindre än 30 % frisk ved betyder vanligen att vi måsta ta bort trädet eller hamla det.

Vad ingår i en trädvårdsplan?

En trädvårdsplan (TVP) innehåller en besiktningsrapport med rekommendationer för säkerställning av träd, återplantering, och förslag till förebyggande åtgärdar i prioritetsordning. Givetvis medföljer en kostnadskalkyl för varje område. Vi använder identifieringsbrickor, numret på brickan används i TVP och på kartan över området, så att slutanvändaren lätt kan ge ut arbetsorder bekvämt från kontoret. Vi kan digitalisera skador på träd. Som tilläggstjänst kan vi digitalt redigera och uppdatera kartor med trädens positioner.

Vi har varit i trädvårdsbranschen under lång tid och upptäckt att det finns många varianter av trädvårdsplaner. Vi vet att dom flesta typerna av trädvårdsplaner idag är alltför krångliga och svårlästa. Trädfällarlaget erbjuder en enkel och lättläst variant, speciellt framtagen efter dina behov, som du med tiden kan komplettera med våra tilläggstjänster. Sammantaget erbjuder vi dig som kund marknadens mest kostnadseffektiva helhetslösning, från planering till genomförande och underhåll.

Resistograf

En resistograf är ett praktiskt test-och mätinstrument som arbetar enligt principen att mäta motstånd under borrning och leverera detaljerad information om insidan av trädstammar och rötter.

 • Enheten är exakt och snabb, samtidigt som den orsakar minimal skada på trädet.
 • Användningen av en resistograf kan förebygga olyckor och bidrar till att spara värdefulla träd.
 • Resistografen kan upptäcka: träförfall, röta i olika stadier, ihåliga utrymmen och sprickor, årsringar, strukturer, tillväxttendenser mm.