Trädfällning

Trädfällning

Trädfällning med trädfällarlaget

Vår arbetsmodell är att alltid träffa dig som kund och diskutera igenom ditt behov i lugn och ro innan vi startar motorsågen.

Sektionsfällning / Klättring

Nedtagning av träd genom klättring, så kallad sektionsfällning, är ett vanligt sätt att ta ner träd på. Sektionsfällning tillämpas framförallt vid arbete i villaträdgårdar, i trånga och begränsade utrymmen, där det finns ömtålig vegetation som ska sparas.
Klättringen utförs av professionella trädklättrare med lång erfarenhet av såväl nedtagning som beskärning och trädvård. Av säkerhetsskäl finns alltid minst två trädklättrare på våra arbetsplatser.

Kortfattat kan man beskriva trädklättrarens teknik gällande nedtagning i sektioner på följande vis:
Först avlägsnas alla grenar på vägen upp och sedan tas stammen i bitar på vägen ner.
Vid behov hissar vi ned grenar och stamdelar med hjälp av särskild nedfirningsutrustning för att minimera skador på mark och fasta föremål under trädkronan. Inget träd är för svårt för oss!

Traditionell trädfällning

Traditionell trädfällning är ett tillvägagångssätt som tillämpas om utrymme och markförhållanden tillåter detta. Främst används metoden vid vanligt skogsarbete, i skogspartier eller vid etableringar av byggtomter. Vår personal gör alltid en noggrann riskanalys via en checklista innan varje fällningsmoment, som ligger till grund för vilken metod som ska användas.

Trädfällning med skylift

Vanligaste anledningen till att använda skylift är att trädet bedöms vara i så dålig kondition att säker klättring inte är möjlig, eller att trädet är intrasslat i en rad ledningar som avsevärt försvårar arbetet för trädklättraren. När flera ihopväxta träd ska fällas samtidigt kan skylift vara ett bra alternativ då det oftast går snabbare än att klättra i träden.

Tillvägagångssätt- från idé till genomförande

Vår arbetsmodell är att alltid träffa dig som kund och diskutera igenom ditt behov i lugn och ro innan vi startar motorsågen. Vi går igenom vad som ska göras, hur vi ska gå tillväga, och vad det kommer att kosta. Oftast får du en kostnadsfri offert på plats redan vid första mötet, eller så skickar vi offerten via mail eller brevledes.

Du väljer mellan att låta oss göra allt från fällning till borttransport och stubbfräsning eller bara låta oss ta ner trädet och lämna stambitar och grenar på plats. Behöver du hjälp med trädvård som exempelvis trädbeskärning och kronreduktion ingår det naturligtvis bland de tjänster vi erbjuder.

Vi ser till att de aktuella träden är ordentligt uppmärkta och dokumenterade innan arbetet påbörjas, och uppskattar särskilt om ni eller era grannar vill göra ved av stamdelar och grova grenar. Det är ofta priseffektivt och ligger i linje med vårt miljöarbete, dessutom känns det bra att elda med sin egen ved.

När vår personal arbetar görs alltid en noggrann riskanalys inför varje fällningsmoment, en checklista gås igenom för att säkerställa att vare sig person eller egendom riskerar att skadas.

När jobbet är färdigt skickar vi ut vår kvalitetsansvariga för att kontrollera att arbetet är korrekt utfört och att du som kund är nöjd med vårt arbete. Vi månar alltid om att du som beställare ska känna dig nöjd och vilja anlita oss igen.