headerLogoMobile

Tjänster

Tjänster

Trädfällning med trädfällarlaget

Vi är idag ett trettiotal medarbetare vilket gör oss till det största företaget i vår bransch och detta medför att vi kan tillgodose beställarens önskemål med kort varsel. Sedan starten har företaget haft trädvård och avancerad trädfällning som huvudsyssla och specialitet.

Vi planlägger och utför ca 10 000 uppdrag årligen åt företag, föreningar, samfälligheter, kommuner och privatpersoner. Vi arbetar alla noggrant med att säkerställa miljö och kvalitet vad gäller både utförande av arbete men också gällande de maskiner som används. Vi arbetar mycket aktivt med att ständigt förbättra och förfina vårt miljö- och kvalitetsengagemang.

Våra affärsområden

  • Trädfällning
  • Trädvård
  • Trädgård
  • Skog